Banner top Banner top
Danh mục sản phẩm

Kính gửi quý khách hàng.


Nhằm đảm bảo tính linh động cho khách hàng trong việc đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Bitexshop sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống quản lý tài khoảng cũng như việc nâng cấp hệ thống đăng nhập mới.

Bitexshop sẽ tiến hàng nâng cấp dịch vụ bắt đầu từ thứ 4 ngày 06-03-2019.

Sau khi tiến hành nâng cấp, quý khách có thể đăng nhập vào Bitexshop bằng các công cụ Social như Google và Facebook chỉ qua vài thao tác đơn giản.

Trong thời gian này, quý khách hàng có thể đăng ký email tại https://bitexshop.com/account/login Rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của quý khách !

Xin trân trọng cảm ơn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ   Facebook Bitexshop