Banner top Banner top
Danh mục sản phẩm

NHẬP MÃ: CASIO20K

Mã giảm 20k cho đơn tối thiểu 799k máy tính Casio
Điều kiện
- Mã giảm 20k cho đơn tối thiểu 799k.
- Áp dụng cho máy tính Casio

NHẬP MÃ: BALO10K

Mã giảm 10K cho đơn tối thiểu 299k.

Ghim giấy - kẹp giấy

Ghim giấy tam giác cao cấp 25mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy tam giác cao cấp 25mm (100 ghim/hộp)
-15%
Ghim giấy tam giác cao cấp 28mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy tam giác cao cấp 28mm (100 ghim/hộp)
-15%
Ghim giấy tam giác cao cấp 33mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy tam giác cao cấp 33mm (100 ghim/hộp)
-15%
Ghim giấy cao cấp màu bạc 25mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy cao cấp màu bạc 25mm (100 ghim/hộp)
-15%
Ghim giấy cao cấp màu bạc 33mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy cao cấp màu bạc 33mm (100 ghim/hộp)
-15%
Ghim giấy cao cấp màu bạc 28mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy cao cấp màu bạc 28mm (100 ghim/hộp)
-15%
Ghim giấy màu cao cấp 25mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy màu cao cấp 25mm (100 ghim/hộp)
-15%
Officetex

Ghim giấy màu cao cấp 25mm (100 ghim/hộp)

5,950₫ 7,000₫
-15%
Ghim giấy màu cao cấp 28mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy màu cao cấp 28mm (100 ghim/hộp)
-15%
Officetex

Ghim giấy màu cao cấp 28mm (100 ghim/hộp)

6,800₫ 8,000₫
-15%
Ghim giấy màu cao cấp 33mm (100 ghim/hộp) Ghim giấy màu cao cấp 33mm (100 ghim/hộp)
-15%
Officetex

Ghim giấy màu cao cấp 33mm (100 ghim/hộp)

7,650₫ 9,000₫
-15%

Sản phẩm đã xem