Banner top Banner top
Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Bitexshop Partner

Th 2 27/05/2019

Hướng dẫn đăng ký Bitexshop Partner

Hướng dẫn đăng ký đối tác Bitexshop

(01) Nhập thông tin của bạn vào:


Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Số CMND (quan trọng)


(02) Link đường dẫn giói thiệu của bạn muốn đặt


vd: .../?ref=ban-anh-bitex


(03) Thông tin tài khoản đăng nhập của bạn


Đăng nhập tài khoản đối tác


(04) Nhập thông tin của bạn để đăng nhập

Hướng dẫn thay đổi thông tin ngân hàng

(05) Liên kết giói thiệu của bạn là mặc định không thể thay đổi được

(06) Nhập thông tin tài khoản của bạn để Bitexshop có thể chuyển khoản cho bạn khi bạn đạt doanh số cam kết hàng tháng.

Hướng dẫn 07

(07) Tài khoản chiết khấu khi khách đã thanh toán thành công đơn hàng 

Hướng dẫn 08

(08) Lịch sử đơn hàng được chiết khấu 


Link đăng ký làm đối tác Bitexshop.

Link hướng dẫn làm đối tác Bitexshop.

Link hỗ trợ khách hàng đăng ký

Viết bình luận của bạn